PRODUCENTER

 

 

VÅRA TRADITIONELLA PRODUKTER KOMMER FRÅN OLIKA

ORTER I SPANIEN. NÅGRA DELIKATESSER HAR FÅTT DEN OFFICIELLA

URSPRUNGS BETECKNING SOM ENLIGT REGLERNA

STÄMMER BARA FÖR DE SOM LIGGER I DEN UTVALDA TRAKTEN.

PRODUCENTERNA HAR ALLTSÅ VISAT EN OMPROVAD

ERFARENHET OCH FÖLJER PROCEDURER MED GAMLA ANOR

SOM SKER BARA PÅ VISSA OMRÅDEN I LANDET.

DET ÄR DÄRFÖR STÄLLER VI UPP EN STOR SATSNING PÅ LOGISTIKEN.

 

 

ESMIA HB ~ GUSTAFSV. 1 ~ 169 58 SOLNA ~ TEL.: 08 7305081 ~ norberto@esmia.se